ჩვენი მიზანი

ასოციაციის მიზანია საქართველოში მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა, ქალთა მონაწილეობის გაზრდა ეკონომიკური რეფორმების...

დაწვრილებით

ჩვენი ხედვა

საქართველოს ასოციაცია ქალი და ბიზნესი, რომელსაც ბიზნესის ინკუბაციის სფეროში ათწლიანი გამოცდილება აქვს საქართველოს...

დაწვრილებით

ჩვენი საქმიანობა

ვთავაზობთ ფინანსურ დახმარებას დამწყებ და უკვე ფუნქციონირებად ბიზნესებს საკუთარი პროდუქციისა და მომსახურების შემდგომი...

დაწვრილებით

რას ვაკეთებთ ჩვენ...

ვატარებთ ტრენინგებს ადგილობრივ და საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად ბიზნესის მართვის სფეროში :

  • სამეწარმეო კანონმდებლობა და საგადასახადო კოდექსი;
  • მარკეტინგის საფუძვლები და მენეჯმენტის უნარ-ჩვევები;
  • ღირებულების ჯაჭვის კონცეფცია და ბიზნეს-გეგმის შემუშავება;
  • ფინანსური დაგეგმვა და სხვა
  • ხელს ვუწყობთ ბიზნესის შექმნას და ვუწევთ პრაქტიკულ დახმარებას პატარა, მაგრამ წარმატებული, ფინანსურად დამოუკიდებელი და თვითკმარი ფირმების ჩამოყალიბება.
  • ვატარებთ პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების კურსებს;